26.11.2022 . 20202021 /Russia. RKF Cup 20202021
04.07.2022 11:14
/ AUSTRALIAN SHEPHERD  
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 0 1
/Puppy class 2 0 2
/Junior class 3 2 5
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 2 0 2
/Champion class 3 1 4
/Veteran class 1 0 1
/Total: 13 3 16
   
/ AUSTRALIAN TERRIER  
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 0 1 1
/Total: 0 1 1
/ AUSTRALIAN CATTLE DOG
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 2 2
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 1 2
/Total: 1 4 5
/ AUSTRALIAN SILKY TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 0 1 1
/Total: 1 1 2
/ AZAWAKH
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 0 1 1
/Total: 0 1 1
/ AKITA
/Class /Males /Females /Total
1 0 1
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 1 2
/Junior class 3 2 5
/Intermediate class 1 3 4
/Open class 3 1 4
/Champion class 2 3 5
/Total: 11 11 22
/ ALASKAN MALAMUTE
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 2 2
/Intermediate class 2 1 3
/Open class 4 3 7
/Champion class 2 0 2
/Veteran class 1 1 2
/Total: 9 7 16
/ AMERICAN AKITA
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 8 8 16
/Intermediate class 0 3 3
/Open class 2 3 5
/Champion class 4 2 6
/Total: 15 16 31
/ AMERICAN BULLY CLASSIC
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ AMERICAN BULLY POCKET
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 2 3
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 1 0 1
/Total: 3 2 5
/ AMERICAN BULLY STANDARD
/Class /Males /Females /Total
/Open class 3 0 3
/Total: 3 0 3
/ AMERICAN HAIRLESS TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Open class 2 0 2
/Total: 2 0 2
/ AMERICAN COCKER SPANIEL
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 3 4
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 1 0 1
/Champion class 3 1 4
/Total: 5 5 11
/ AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 1 2
/Puppy class 2 0 2
/Junior class 5 4 9
/Intermediate class 3 2 5
/Open class 4 5 9
/Champion class 4 1 5
/Veteran class 1 0 1
/Total: 20 13 33
/ ENGLISH COCKER SPANIEL
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 1 1 2
/Champion class 1 1 2
/Total: 3 2 5
/ ENGLISH POINTER
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Open class 1 1 2
/Total: 1 2 3
/ ENGLISH SPRINGER SPANIEL
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 2 1 3
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 2 3 5
/Veteran class 0 1 1
/Total: 7 5 12
/ ENGLISH TOY TERRIER (BLACK & TAN)
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Champion class 0 1 1
/Total: 1 1 2
/ DOGO ARGENTINO
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Open class 2 3 5
/Champion class 2 1 3
/Total: 4 5 9
/ AFGHAN HOUND
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 2 3
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 2 1 3
/Veteran class 1 0 1
/Total: 5 4 9
/ AFFENPINSCHER
/Class /Males /Females /Total
/Open class 0 1 1
/Champion class 1 1 2
/Total: 1 2 3
/ BAVARIAN MOUNTAIN SCENT HOUND
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 2 1 3
/Champion class 0 1 1
/Veteran class 0 1 1
/Total: 3 4 7
/ BASENJI
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 0 1
/Junior class 3 4 7
/Intermediate class 3 2 5
/Open class 1 3 4
/Champion class 6 2 8
/Total: 14 11 25
/ BASSET HOUND
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 2 2 4
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 0 3 3
/Champion class 2 0 2
/Total: 5 7 12
/ WHITE SWISS SHEPHERD DOG
/Class /Males /Females /Total
1 0 1
/Baby class 1 0 1
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 3 0 3
/Open class 2 0 2
/Champion class 1 2 3
/Total: 8 3 11
/ BELGIAN SHEPHERD DOG MALINOIS
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Open class 2 1 3
/Total: 3 2 5
/ GRIFFON BELGE
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 0 1 1
/Champion class 1 1 2
/Total: 2 3 5
/ BERNESE MOUNTAIN DOG
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 2 0 2
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 3 1 4
/Champion class 3 3 6
/Veteran class 0 1 1
/Total: 10 5 15
/ BIEWER TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 1 0 1
/Champion class 1 0 1
/Total: 3 2 5
/ BEAGLE
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 4 3 7
/Intermediate class 1 2 3
/Open class 3 2 5
/Working class 1 0 1
/Champion class 1 5 6
/Veteran class 1 2 3
/Total: 11 14 25
/ BICHON FRISE
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 2
/Junior class 0 2 2
/Open class 0 1 1
/Champion class 1 0 2
/Veteran class 0 1 1
/Total: 1 5 8
/ BLOODHOUND
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Working class 1 0 1
/Champion class 1 1 2
/Total: 3 1 4
/ BOLOGNESE
/Class /Males /Females /Total
/Veteran class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ GREAT SWISS MOUNTAIN DOG
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 1 0 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 2 1 3
/Veteran class 0 1 1
/Total: 4 3 7
/ BORDER COLLIE
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Open class 2 2 4
/Working class 1 0 1
/Champion class 0 1 1
/Total: 3 4 7
/ BORDER TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 2 2
/Intermediate class 0 1 1
/Champion class 1 0 1
/Veteran class 1 0 1
/Total: 2 3 5
/ DOGUE DE BORDEAUX
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 1 0 1
/Champion class 0 2 2
/Total: 2 3 5
/ BEARDED COLLIE
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 1 2
/Champion class 0 1 1
/Total: 1 2 3
/ BOSTON TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 2 1 3
/Champion class 1 0 1
/Total: 4 2 6
/ BRITTANY SPANIEL (EPAGNEUL BRETON)
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Open class 1 3 4
/Champion class 1 0 1
/Total: 3 3 6
/ BRIARD
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 0 1 1
/Champion class 1 0 1
/Total: 1 2 3
/ GRIFFON BRUXELLOIS
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Champion class 3 1 4
/Total: 3 2 5
/ BULLDOG
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 6 4 10
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 1 2 3
/Champion class 3 0 3
/Veteran class 1 0 1
/Total: 12 8 20
/ BULLMASTIFF
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 2 2 4
/Champion class 1 0 1
/Total: 3 4 7
/ MINIATURE BULL TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 2 2
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Total: 1 4 5
/ BULL TERRIER STANDART
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 0 1
/Puppy class 1 1 2
/Intermediate class 1 2 3
/Open class 1 1 2
/Champion class 0 2 2
/Total: 4 6 10
-/ WEIMARANER S-H
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 2 3
/Junior class 1 3 4
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 1 2 3
/Working class 1 0 1
/Champion class 0 2 2
/Total: 5 10 15
/ WELSH CORGI CARDIGAN
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 2 1 3
/Junior class 1 2 3
/Intermediate class 2 1 3
/Open class 5 2 7
/Champion class 4 0 4
/Veteran class 0 1 1
/Total: 14 7 21
/ WELSH CORGI PEMBROKE
/Class /Males /Females /Total
0 1 1
/Baby class 1 2 3
/Puppy class 1 2 3
/Junior class 8 6 14
/Intermediate class 4 4 8
/Open class 6 7 13
/Champion class 10 7 17
/Veteran class 1 0 1
/Total: 31 29 60
/ WELSH TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Total: 1 1 2
-/ HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA)
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 3 3 6
/Open class 1 1 2
/Champion class 3 1 4
/Total: 8 5 13
/ WEST HIGHLAND WHITE TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Junior class 1 1 2
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 0 1 1
/Total: 1 4 5
/ SAARLOOSWOLFHOND
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ VOSTOCHNOEVROPEISKAYA OVCHARKA (EAST EUROPEAN SHEPHERD DOG)
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Junior class 2 1 3
/Intermediate class 1 2 3
/Open class 2 0 2
/Working class 1 0 1
/Champion class 1 2 3
/Veteran class 1 0 1
/Total: 8 6 14
- / GASCON SAINTONGEOIS GREAT
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Total: 1 0 1
-/ DUTCH SHEPHERD DOG SHORT HAIRED
/Class /Males /Females /Total
/Open class 0 1 1
/Total: 0 1 1
/ GREYHOUND
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 2 1 3
/Working class 1 0 1
/Champion class 0 1 1
/Total: 4 2 6
/ DALMATIAN
/Class /Males /Females /Total
0 0 1
/Total: 0 0 1
/ DANDIE DINMONT TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 0 1 1
/Total: 0 1 1
/ JACK RUSSELL TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 2 1 3
/Intermediate class 2 3 5
/Open class 2 1 3
/Champion class 5 2 7
/Total: 11 7 18
/ DOBERMANN
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 2 3
/Puppy class 1 1 2
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 0 5 5
/Open class 3 0 3
/Working class 2 0 2
/Champion class 3 4 7
/Total: 10 13 23
/ GOLDEN RETRIEVER
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 4 5 9
/Intermediate class 4 2 6
/Open class 5 3 8
/Working class 1 0 1
/Champion class 6 3 9
/Veteran class 2 1 3
/Total: 23 15 38
/ IRISH WOLFHOUND
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 1 2
/Champion class 1 2 3
/Total: 2 3 5
/ IRISH RED SETTER
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 4 2 6
/Intermediate class 2 0 2
/Open class 1 1 2
/Champion class 2 1 3
/Veteran class 1 0 1
/Total: 10 4 14
/ IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 2 0 2
/Open class 0 1 1
/Champion class 0 2 2
/Veteran class 0 1 1
/Total: 2 5 7
/ IRISH TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 1 0 1
/Total: 2 0 2
/ SPANISH WATER DOG
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 0 1
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 2 3
/Total: 2 4 6
/ SPANISH MASTIFF
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 2 3
/Champion class 1 1 2
/Veteran class 0 1 1
/Total: 2 4 6
/ ITALIAN POINTING DOG
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Intermediate class 1 1 2
/Champion class 2 2 4
/Total: 4 4 8
/ ITALIAN CANE CORSO
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 1 2
/Puppy class 0 2 2
/Junior class 1 4 5
/Intermediate class 4 3 7
/Open class 3 3 6
/Champion class 8 2 10
/Veteran class 0 1 1
/Total: 17 16 33
/ ITALIAN SPINONE
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ YORKSHIRE TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 2 3
/Intermediate class 3 1 4
/Open class 4 3 7
/Working class 0 0 1
/Champion class 1 2 3
/Veteran class 3 0 3
/Total: 12 8 21
/ CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
/Class /Males /Females /Total
0 0 2
/Baby class 0 1 1
/Junior class 4 6 11
/Intermediate class 4 3 8
/Open class 6 7 13
/Champion class 6 2 8
/Total: 20 19 43
/ KAVKAZSKAYA OVCHARKA (CAUCASIAN SHEPHERD DOG)
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 1 0 1
/Total: 3 0 3
/ KANGAL SHEPHERD DOG
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 0 1 1
/Champion class 1 0 1
/Total: 1 2 3
/ CAIRN TERRIER
/Class /Males /Females /Total
1 0 1
/Open class 1 1 2
/Champion class 1 0 1
/Total: 3 1 4
/ KERRY BLUE TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Intermediate class 2 1 3
/Open class 1 3 4
/Champion class 1 0 1
/Total: 5 4 9
/ KING CHARLES SPANIEL
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 1 0 1
/Champion class 1 1 2
/Total: 3 2 5
/ CHINESE CRESTED DOG
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 1 2
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 4 1 5
/Intermediate class 0 2 2
/Open class 4 2 6
/Champion class 3 2 5
/Veteran class 1 1 2
/Total: 14 9 23
/ CLUMBER SPANIEL
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 0 1
/Total: 1 0 1
-/ COLLIE ROUGH
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 2 3
/Intermediate class 1 4 5
/Open class 4 2 6
/Champion class 4 2 6
/Total: 10 10 20
/ KOMONDOR
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ CONTINENTAL TOY SPANIEL PAPILLON
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 2 2
/Puppy class 2 1 3
/Junior class 0 3 3
/Intermediate class 0 2 2
/Open class 4 1 5
/Champion class 5 2 7
/Total: 11 11 22
/ CONTINENTAL TOY SPANIEL PHALENE
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ COTON DE TULEAR
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 1 1
/Open class 0 1 1
/Total: 0 2 2
/ XOLOITZCUINTLE MEDIO
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ XOLOITZCUINTLE STANDARD
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Junior class 2 0 2
/Champion class 1 1 2
/Total: 3 2 5
/ CURLY COATED RETRIEVER
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 0 1
/Total: 1 0 1
/ LABRADOR RETRIEVER
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 0 1
/Puppy class 2 0 2
/Junior class 1 6 7
/Intermediate class 4 4 8
/Open class 6 6 12
/Working class 4 0 4
/Champion class 7 3 10
/Veteran class 0 1 1
/Total: 25 20 45
T / ROMAGNA WATER DOG (LAGOTTO ROMAGNOLO)
/Class /Males /Females /Total
0 1 1
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 1 1 2
/Total: 3 3 6
/ LAKELAND TERRIER
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Champion class 0 1 1
/Veteran class 0 1 1
/Total: 1 2 3
/ LEONBERGER
/Class /Males /Females /Total
0 1 1
/Baby class 1 1 2
/Puppy class 1 0 1
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 1 1 2
/Champion class 2 3 5
/Total: 6 6 12
/ LHASA APSO
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Intermediate class 0 1 1
/Total: 1 2 3
/ MAJORCA MASTIFF
/Class /Males /Females /Total
0 1 1
/Baby class 0 1 1
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 1 0 1
/Champion class 1 1 2
/Total: 3 4 7
/ ITALIAN SIGHTHOUND
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 2 3
/Champion class 2 3 5
/Total: 5 6 11
/ LITTLE LION DOG
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 1 2
/Total: 1 2 3
/ PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 0 1
/Open class 2 0 2
/Working class 1 0 1
/Champion class 1 0 1
/Total: 5 0 5
/ KLEINER MUNSTERLANDER
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 1 0